Правила переносу частин слова

Лучшие изречения: Каша в голове студента на экзамене чудесным образом превращается в лапшу на ушах преподавателя. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. Отже, переносити можна лише так: ґ у-дзик, хо-дж у. Якщо дж, дз не становлять одного правила переносу частин слова це буває, коли д належить до префікса, а правила переносу частин слова або з—до коренято їх слід розривати: над-звич ай-ний а правила переносу частин слова на-дзвич айнийпід-жив-л яти а не пі-дживл яти. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний: ака-д е-мія а не а-кад еміяМа-р ія а не Мар і-яолі-в ець а не о-лів ець. Так само не можна поділяти на частини для переносу такі двоскладові слова, як аб о, мо я, око, ш ия тощо. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступ інчастий а не багатос-туп інчастийвосьми-гр анний а не восьмиг-р аннийдалеко-сх ідний а не далекос-х ідний. Не можна розривати ініціальні абревіатури, а правила переносу частин слова комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень цифр: АЕС, ЛАЗ-105, МАГАТЕ, МАУ, НТШ, УАПЦ. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами: Дні-пр о й Дніп-р о, Оле-кс андра й Олек-с андра, се-стр а й сест-р а. Це правило поширюється й на суфікси: бли-зьк ий і близь-к ий, видавн и-цтво, видавн иц-тво й видавн ицт-во, г али-цький і г алиць-кий, рос ій-ський і рос ійсь-кий, уб о-зтво, уб оз-тво й уб озт-во, сусп ільс-тво й сусп ільст-во. Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 14. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском google: Не хотите "париться"? Но предоставляет возможность бесплатного использования.

См. также