Теплый перевод на английский

Зима так холодна, Так бесприютна и теплый перевод на английский, Скоро будет неизбежный Дефицит тепла, Начнём спасаться мы От этой тепло-нищеты, Значит, снова будут в моде Тёплые коты. Будем гладить всех мурчащих, Тёплых, сонных, настоящих, Запуская руки в меховые животы. Переменчивы все вещи В странном мире человечьем, Постоянны мягкие, Мурчащие коты. Все бегут домой С холодных улиц и пустых, Значит, снова будут в моде Тёплые коты. Тёплые коты Летят по небу облаками, Теплый перевод на английский переполнены Мурчащими котами. Когти могут впиться в ногу, Но нога, поверь, не сердце, Кошки так не ранят, Как людишки иногда. Тёплый кот меня теплый перевод на английский, Ляжет на больное место И усну я, обнимая Тёплого кота. Приходи играть, Хозяйкин свитер обшерстить, Книжку растерзать, Об кресло когти поточить. Приходи ко мне Из мира странных зимних снов, Плюнь на предрассудки, Разбуди своих котов. Будем гладить всех мурчащих, Тёплых, сонных, настоящих, Запуская руки в меховые животы. Переменчивы все вещи В странном мире человечьем, Постоянны мягкие Мурчащие коты Теплый перевод на английский могут впиться в ногу, Но нога, поверь, не сердце, Кошки так не ранят, Как людишки иногда. Тёплый кот меня утешит, Ляжет на больное место И усну я, обнимая Тёплого кота. Zima tak kholodna, Теплый перевод на английский bespriyutna i bela, Skoro budet neizbezhnyy Defitsit tepla, Nachnyem spasat'sya my Ot etoy teplo-nishchety, Znachit, snova budut v mode Tyeplye koty. Budem gladit' vsekh murchashchikh, Tyeplykh, sonnykh, nastoyashchikh, Zapuskaya ruki v mekhovye zhivoty. Peremenchivy vse veshchi V strannom mire chelovech'em, Postoyanny myagkie, Murchashchie koty. Vse begut domoy S kholodnykh ulits i pustykh, Znachit, snova budut v mode Tyeplye koty. Tyeplye koty Letyat po nebu oblakami, Mysli perepolneny Murchashchimi kotami. Kogti mogut vpit'sya v nogu, No noga, pover', ne serdtse, Koshki tak ne ranyat, Kak lyudishki inogda. Tyeplyy kot menya uteshit, Lyazhet na bol'noe mesto I usnu ya, obnimaya Tyeplogo kota. Prikhodi igrat', Khozyaykin sviter obsherstit', Knizhku rasterzat', Ob kreslo kogti potochit'. Prikhodi ko mne Iz mira strannykh zimnikh snov, Plyun' na predrassudki, Razbudi svoikh kotov. Budem gladit' vsekh murchashchikh, Tyeplykh, sonnykh, nastoyashchikh, Zapuskaya ruki v mekhovye zhivoty. Peremenchivy vse veshchi V strannom mire chelovech'em, Postoyanny myagkie Murchashchie koty Kogti mogut vpit'sya v nogu, No noga, pover', ne serdtse, Koshki tak ne ranyat, Kak lyudishki inogda. Tyeplyy kot menya uteshit, Lyazhet na bol'noe теплый перевод на английский I usnu ya, obnimaya Tyeplogo kota. This idiom is not in our database yet. You may add it here with an explanation, or leave a request for an explanation.

См. также