Закон про захист персональних даних

Постановою Кабінету Міністрів України від 10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30. Наказом ДСЗПД від 14. Повідомлення про припинення ДСЗПД України опубліковане у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації «Бюлетень державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» закон про захист персональних даних 01. Це: — ; — та закон про захист персональних даних до нього; — та додатки до нього. З повними текстами базових документів у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Уповноваженого у розділі. Вказаний перелік не є вичерпним. Як захистити свої права та свободи? Особа має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Повідомлення не здійснюються у разі: 1 передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом; 2 виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом; 3 здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях. Ким здійснюється обробка персональних даних? Хто та як здійснює контроль у сфері захисту персональних даних? Перевірки можуть бути планові, позапланові, виїзні та безвиїзні. Процедура проведення перевірок встановлена За результатами перевірок складаються акти перевірки додержання вимог законодавства про захист персональних даних, на підставі яких у випадку виявлення порушень складається припис про їх усунення, або закон про захист персональних даних про адміністративне правопорушення. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про захист персональних даних? Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У випадку виявлення під час перевірки ознак кримінального правопорушення Уповноважений направляє необхідні матеріали до правоохоронних органів. В школу звернулася мама найняли адвоката одного з постраждалої дитини, щоб адміністрація школи надала відомості про іншу особу дитину, батьків де проживають і т. Чи має адміністрація школи без згоди батьків надавати інформацію адвокату? А якщо буде рішення суду про надання інформації?

См. также